top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Závaznou objednávkou a podpisem smlouvy dáváte svůj výslovný souhlas s následujícími všeobecnými podmínkami a souhlasíte s tím, že jste s nimi byli před objednáním srozuměni.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Objednáním fotografování souhlasíte s mým stylem a přístupem k fotografování.

Jak se objednat na fotografování ?

 • objednávky přijímám přes webový kontaktní poptávkový a kontaktní formulář nebo emailem, zpávou přes sociální sítě, messangery,...

 • telefonické objednávky nejsou možné.

 • objednávkou se rozumí sjednání focení na konkrétní termín. Objednávky jsou závazné.

Zpracování osobních údajů

Podpisem smlouvy dále udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR ve znění, uvedeném na webu www.sylvakphotography.com.

Jak probíhá focení?

 • prosím, dodržujte časový harmonogram focení, v případě zpoždění mě kontaktujte na tel. 773 008 648. Dostavte se ideálně o něco dříve, ať se stihnete doupravit,...

 • Tanečníci a sportovci, doporučuji přijít s dostatečným předstihem, abyste se stihli rozcvičit na místě a mohli jste tak dát do focení své maximum, bez nebezpečí úrazu. Případně při focení v chladnějším prostředí a počasí doporučuji rozcvičení již doma.

 • při tématickém focení s jasně stanoveným harmonogramem nemůžu v případě zpoždění garantovat jiný termín, stejně tak Váš pozdní příchod nezakládá automaticky nárok na prodloužení doby focení.

 • v případě neočekávatelných situací je možné focení přesunout na jiný nejbližší termín.

 • v případě špatného počasí se focení v exteriéru posouvá na nejbližší volný termín.

 • bližší informace ke každému typu focení a doporučení obdržíte emailem.

Jak se zpracovávají fotografie?

 • fotografie k úpravě vybírám sama. V případě zájmu zasílám náhledy fotografií za účelem výběru fotografií navíc.

 • dle autorského zákona č.121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoli upravovat, např.: barevně či odstraňování loga,… Není dovoleno ofotit nebo jinak stahovat zaslané náhledy fotografií a dále je upravovat nebo používat na sociálních sítích klienta nebo s nimi jinak nakládat.

 • dodací lhůty se odvíjí od zvoleného balíčku a typu fotografií, podle náročnosti a období pořízení fotografií se lhůty pro dodání fotografií v elektronické podobě pohybují mezi 2 - 4 týdny.

 • fotografie pro tisk si vybíráte sami

 • neupravené fotografie neposkytuji

 • fotografie obdržíte elektronicky v tiskové kvalitě a také ve verzi pro sociální sítě.

 • prosím Vás, abyste věnovali maximální pozornost své přípravě před focením. Doporučuji především dbát na úpravu vlasů, řádné nalíčení, zalíčení modřin, kruhů pod očima,... Provádím standardní retuš, u art focení pak stylizované a pokročilé úpravy, barevné tónování a retuš. Tvorba nového make-upu a vlasového stylingu ve Photoshopu však mezi tyto služby nepatří. V případě vhodnosti provedení nestandardních retuší účtuji poplatky navíc, což s Vámi budu konzultovat.  

Jaká je cena?

 • cena konkrétních typů fotografování je uvedena na mých webových stránkách v sekci Fotografické služby. U služeb, kdy je cena sjednaná individuálně ji obdržíte písemně emailem.

Kdy a jak je provedena platba?

 • částka za uvedený balíček je splatná ideálně v hotovosti ihned po focení, eventuálně lze dohodnout platbu na účet, a to do 3 pracovních dní od focení.

 • fotografie, které si případně vyberete nad rámec Vámi zaplaceného balíčku, zaplatíte na účet do 3 dní od výběru fotografií nebo hotově při předání celé zakázky.

 • složení rezervačního poplatku požaduji při rezervaci prostor (studia, sály, další interiéry) nebo při pronájmu speciálních kostýmů, rekvizit a dalších nad rámec balíčku a také při individuálně smluvených foto projektech. O skutečnosti vzniku vícenákladů budete předem informováni. Tento poplatek je nevratný. V případě závažného a akutního důvodu (nemoc, úraz ze strany klienta) jej lze po dohodě s dalšími smluvními stranami přesunout na jiný termín. A to však po předchozí omluvě, nejpozději však 24 hodin před domluveným časem focení. Při nedodržení jsem oprávněna účtovat paušální poplatek ve výši 500,- za každou započatou půlhodinu čekání, až do maximální výše 80ti % sjednané ceny zakázky.

 • opozdíte-li se o více než 20 minut bez předchozí omluvy, jsem oprávněná fotografování zrušit (pokud byl na fotografování požadovan rezervační poplatek – propadá bez náhrady). Pokud jste objednali službu vizážistky, jsem oprávněná požadovat částku za její služby.

 • pokud se focení přesouvá z důvodu nemoci nebo dalších vlivů (počasí,...), je nezbytné dohodnout další nejbližší volný termín. Pokud focení neproběhne (bez závažných důvodů jako zranění,...) do 2 měsíců od původního termínu, jsem oprávněná vyžadovat 80% sjednané ceny zakázky.

 • v případě focení mimo Olomouc a okolí (do 10 km) si účtuji cestovné 8,- / km – platí pro cestu tam i zpět, počítáno z místa mého bydliště do místa určení. Výjimku tvoří cesty, kdy sama fotografka navrhne lokalitu mimo Olomouc a nejbližší okolí. Pak je cestovné sjednáno individuálně.

Co vše je předmětem reklamace ?

 • Bohužel se stává, že různé monitory zobrazují barvy různě. Fotografie vyvolávám u ověřených dodavatelů a barevné podání ladí s mým zkalibrovaným monitorem. Reklamace tištěných fotografií je tedy možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atp. ne z důvodu barevnosti nebo jasu.

 • reklamace foto make-upu je možná pouze před začátkem focení nebo v jeho průběhu, po skončení fotografování však již nikoliv

 • reklamace digitálních dat uložených na flash USB disku je možná pouze na základě technické vady nosiče.

nespokojenost s Vaším vzhledem či make-upem až po doručení fotografií není důvodem k reklamaci fotografií

TFP focení

 • smlouva se uzavírá písemně či ústně. Je předán předem domluvený počet fotografií bez nároku na finanční kompenzaci jak ze strany fotografovaného, tak fotografa.

 • fotografie vybírá fotografka, případně po předchozí domluvě může omezený počet vybrat i model/ka.

 • po absolvováním focení a předání hotových fotografií nemá fotografovaná osoba právo zasahovat do publikace fotografií ve všech komunikačních kanálech fotografa, požadovat jejich stažení ani bránit jejich dalšímu využití, nejedná-li se v rozporu s dobrými mravy.

bottom of page