top of page

Ochrana a zpracování osobních údajů, GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Sylva Křenková, se sídlem Jahodová 10,  77900 Olomouc, IČ: 09790152, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), :zpracovával tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti

 • adresa

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • pořízení fotografií, audio nebo video záznamů dotčené osoby a zveřejnění osobních údajů na nich zachycených

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyhotovení nabídky a kontaktu. Tyto údaje budou fotografkou zpracovány po dobu 2 let.

Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií, audio nebo video záznamů dotčené osoby je udělen za účelem marketingu a propagace Správce a jím nabízených služeb na webových stránkách Správce a na sociálních sítích a galeriích, u kterých má Správce zřízený vlastní profil (Facebook, Instagram, 500px apod.) nebo ve hmotné formě (plakáty, tiskoviny, obrazy,...) a to na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například e-mailem/telefonicky – nejlépe ale písemně na email sylvak.photo@seznam.cz

 • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje dále může zpracovávat i poskytovatel webhostingu  Wix.com, Správce může předat osobní údaje dále třetím osobám: právním zástupcům a soudům v souvislosti s případným vymáháním nároku Společnosti, veřejným orgánům (Policie ČR) či dle pokynů a potřeb dotčené osoby dalším osobám.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů právo vznést vůči Správci námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

© 2021 by Sylva Křenková. Proudly created with Wix.com 

bottom of page